En viktig del av arbeidet er å beskrive hva god nasjonal, regional og lokal næringspolitikk er, og synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene. Utvalget er et felles initiativ fra næringsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren. Sekretariatet for utvalget ledes av Nærings- og fiskeridepartementet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sekretariatet

Sekretariatet ledes av seniorrådgiver Jørgen Næss Haugseth i Nærings- og fiskeridepartementet. Sekretariatet består for øvrig av:

  • Avdelingsdirektør Jan Frederik Danielsen, Nærings- og fiskeridepartementet
  • Utredningsleder Iver Grøtting Prestkvern, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Rådgiver Petter Herdlevær Sagafos, Nærings- og fiskeridepartementet
  • Rådgiver Martin Østtveit-Moe, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Førstekonsulent Sigurd Melsom, Nærings- og fiskeridepartementet