En viktig del av arbeidet er å beskrive hva god nasjonal, regional og lokal næringspolitikk er, og synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene. Utvalget er et felles initiativ fra næringsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren. Sekretariatet for utvalget ledes av Nærings- og fiskeridepartementet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sekretariatet

  • Jørgen Næss Haugseth (sekretariatsleder), seniorrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet
  • Iver Grøtting Prestkvern, utredningsleder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Øystein Sjølie, spesialrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Martin Østtveit-Moe, rådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Jan Frederik Danielsen, avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet
  • Bent Sunde, avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet
  • Petter Herdlevær Sagafos, rådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet
  • Sigurd Melsom, førstekonsulent i Nærings- og fiskeridepartementet