Alle innspill er offentlige, jf. offentleglova. Utvalget journalfører innspillene.