Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal utrede betydningen privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn, og vurdere muligheter og hindringer for å utvikle lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

–Vi håper næringslivet, organisasjonene og andre aktuelle aktører bidrar med gode innspill til arbeidet, sier utvalgsleder Svein Richard Brandtzæg.

Innspillsmøtet holdes i auditoriet Akersgata 59 (R5) mandag 17. februar. Møtet varer fra kl. 9.00 til kl. 13.00. Møtet vil strømmes, og lenke legges ut på Distriktsnæringsutvalgets nettsider.

Hensikten med utvalget er å utrede næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål. En viktig del av arbeidet vil handle om å beskrive hva god nasjonal, regional og lokal næringspolitikk er.

Påmeldte får 5–10 minutter til å gi innspill innenfor utvalgets mandat, i form av individuelle innlegg som presenteres for utvalgsmedlemmene. I tillegg oppfordres det til å gis skriftlig innspill på maksimalt to sider. Skriftlige innspill kan gis på utvalgets nettsider

Alle innspill er offentlige, jf. offentleglova. Utvalget journalfører innspillene.

Påmeldingsfrist er mandag 3. februar. For påmelding send e-post til sigurd.melsom@nfd.dep.no. Nærmere detaljer om møtet vil bli gitt til de påmeldte.

Mandat for utvalget finnes her.

I tillegg til utvalgsleder Svein Richard Brandtzæg består utvalget av følgende medlemmer:

  • Bergljot Landstad, regional- og næringssjef i Møre og Romsdal Fylkeskommune, Molde
  • Knut Sveinung Vareide, seniorforsker i Telemarksforsking, Bø i Telemark
  • Knut Arne Gurigard, daglig leder i Regionrådet for Hallingdal, Hemsedal
  • Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør, Kristiansand
  • Merete Nygaard Kristiansen, kommersiell direktør i Nordlaks, Tromsø
  • Hanne Alstrup Velure, selvstendig næringsdrivende, Lesja